Hoe bijdragen?

Ook jij kan een hefboom zijn. De werking van het Limburgs Kankerfonds (LIKAF) steunt op giften door particulieren en bedrijven, op sponsoring van concrete projecten in naam van het LIKAF en op legaten.

Voor particulieren zijn giften van minstens 40 euro fiscaal aftrekbaar. De belastingvermindering bedraagt 45 procent van het gestorte en op het attest vermelde bedrag. Je krijgt van ons een fiscaal attest toegestuurd, dat we ook aan de fiscale administratie toesturen. Je hoeft zelf niets te doen in je belastingaangifte, de gift wordt door de fiscus automatisch opgenomen in het voorziene vakje. De giften zijn beperkt tot 10 procent van het totale netto-inkomen.

Particulieren kunnen ook goede doelen opnemen in hun testament. Er zijn verschillende manieren om via een legaat goede doelen te steunen. Het kan zelfs voordelig zijn, in het geval het om verre verwanten gaat, om via een duolegaat geld na te laten aan een goed doel. Het goede doel krijgt de hele erfenis en betaalt daarop minder rechten maar moet een deel uitbetalen aan de andere legatarissen en ook de erfbelasting voor deze legatarissen betalen.

Laat je hierover grondig voorlichten door een notaris. Een eerste zicht op de mogelijkheden vind je op www.goededoelen.be.

Bedrijven die samen met ons het verschil willen maken in de strijd tegen kanker kunnen contact opnemen met Brigitte Grosemans, coördinator Limburgs Kankerfonds op het nummer 0476 719 874 of via brigitte@limburgskankerfonds.be. De coördinator zal je altijd een zicht kunnen geven op de aankomende acties en evenementen met de modaliteiten om eraan deel te nemen. Ook voor vennootschappen zijn giften fiscaal aftrekbaar (tot 5 procent van het totale fiscale inkomen voor aftrek van giften). Voor wie kan kiezen is het zelfs voordeliger een gift via de vennootschap te doen dan in de personenbelasting. Omdat extra loon uit de vennootschap halen om die gift te doen, meer ‘kost’ (aan sociale bijdragen en belastingen of aan dividendbelasting) dan het fiscale voordeel van de gift in de personenbelasting. Het LIKAF kan je hierin wegwijs maken.

Voor gemeentebesturen die willen deelnemen aan onze nieuwe campagne hebben we een volledig draaiboek (link) met alle info klaar.

Het Limburgs Kankerfonds erkend door de FOD Financiën voor officiële giften

Het Limburgs Kankerfonds wordt sinds kort erkend door de FOD Financiën om officieel giften te ontvangen.  Als u minstens 40 euro doneert, kunt u hiervoor een fiscaal attest opvragen en een belastingvoordeel van 45% krijgen op het gedoneerde bedrag. Wil u graag een gift doen aan een goed doel? Denk dan zeker ook aan het Limburgs Kankerfonds. 

Waarom niet kiezen voor een duolegaat

  • Een fiscaalvriendelijke formule = minder successierechten.
  • U kan daardoor méér geven aan uw familie en vrienden.
  • U steunt tegelijkertijd een goed doel en bouwt op die manier mee aan een betere wereld.