Limburgs kankerfonds

Wie is LKF

Het Limburgs Kankerfonds (LIKAF) is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1988 werd opgericht. De bedoeling was – en is nog steeds – het bestaande kankeronderzoek in Limburg financieel te steunen.

Sinds zijn oprichting heeft het LIKAF meer dan 20 onderzoeksprojecten gesteund, geïnvesteerd in pijnbestrijding, zelfhulpgroepen ondersteund en zorgprojecten – zoals het Huis Erika Thijs – betoelaagd.

Dat wil het LIKAF in een snel veranderend medisch landschap blijven doen: Een hefboom zijn die onderzoeks- en ondersteuningsprojecten mogelijk maakt.

In de jaren ’80, toen het LIKAF werd opgericht, kwam de steun voor kankeronderzoek vooral via het Dr. Willemsinstituut tot bij de wetenschappers. De oprichting van het LIKAF was nodig omdat nationale steunfondsen Limburg niet of nauwelijks bereikten.

In de periode tussen 1988 en 2006 stelde het fonds bijna 1 miljoen euro ter beschikking van fundamenteel wetenschappelijke projecten en studies in Limburg. Dat geld werd in hoofdzaak besteed op het vlak van borstkankeronderzoek. Deze middelen maakten het ook mogelijk dat verscheidene doctorale proefschriften financieel ondersteund werden.

Stroomversnelling

Nu is het werkveld veel breder. De laatste jaren zijn de kankerresearch en de nieuwe klinische mogelijkheden die daaruit voortspruiten in een stroomversnelling geraakt. Deze evolutie leidt tot meer en nieuwe wetenschappelijke projecten, ontwikkelingen en inzichten. Ook het aantal initiatieven ter ondersteuning van patiënten groeit gestaag.

Het LIKAF wil die vooruitgang bijbenen en zoals in het verleden nieuw onderzoek en nieuwe intiatieven mee mogelijk maken. De steun van het LIKAF is vaak onmisbaar en maakt echt het verschil voor Limburgse research en projecten.

De ambitie is dus dezelfde als in de beginjaren, maar het LIKAF niet meer. Het fonds krijgt eind 2016 een ‘doorstart’ met een nieuwe look, met een vernieuwd logo, website en aanwezigheid op de sociale media.

In november 2016 start een campagne om alle Limburgers nauwer bij de werking van het LIKAF te betrekken. Er worden tal van nieuwe acties en activiteiten opgezet om fondsen in te zamelen.

De werving van middelen krijgt zo een structurele impuls zodat het Fonds ook de eerstkomende jaren zijn maatschappelijke taak kan vervullen.

bw

Raad van bestuur

bw

Jean Pierre Grootaers
Voorzitter

bw

Kris Motmans
Vice-voorzitter

bw

Agnes Van Gorp
Secretaris

bw

Luc Beckers
Penningmeester

bw

Debora Dumont
Bestuurder

bw

Marc Defraine
Bestuurder

bw

Brigitte Grosemans
Coördinator