Zoektocht naar nieuwe biomerkers voor multiple myeloom

Mutatieanalyse van plasmacellen om ziekteprogressie te voorspellen

Niet-kwaadaardige voorloper

Multiple myeloom wordt altijd voorafgegaan door een niet-kwaadaardig voorstadium MGUS. Vrij vertaald staat dat voor ‘de toename van één type van plasmacellen, waarvan de betekenis niet duidelijk is’. Elke plasmacel maakt één type antistof. Wanneer er een teveel ontstaat aan één soort plasmacel, zal er dus ook een teveel ontstaan aan één soort antistof. Dat wordt een monoclonaal eiwit, ofwel M-proteïne, genoemd. In het geval van MGUS is dit M-proteïne niet kwaadaardig. Er is echter een kleine kans dat zich in de loop der jaren toch de kwaadaardige plasmacelziekte ontwikkelt. Helaas zijn er nog geen biomerkers gekend die kunnen voorspellen welke MGUS-patiënten multiple myeloom zullen ontwikkelen en welke niet.

Waardevolle biobank

Het Jessa Ziekenhuis is in 2008 gestart met het aanleggen van een biobank. Hierbij werden bloed en beenmergstalen van patiënten die lijden aan het niet-kwaadaardig voorstadium van multiple myeloom bewaard. Dit biologisch materiaal is gekoppeld aan relevante klinische data en houdt voor het grootste deel van de patiënten een lange follow-up periode in met daarin de belangrijkste momenten van het ziekteverloop.

Kraak de code

Met deze unieke collectie stalen uit de biobank gaan de onderzoekers in het laboratorium aan de slag. Door de genetische code van de plasma-cellen in verschillende stadia te vergelijken kunnen
wijzigingen of mutaties ontdekt worden die dan als voorspellende biomerker voor de progressie van MGUS naar multiple myeloom kunnen gebruikt worden. Dit onderzoek kan leiden tot een beter begrip van het onderliggende mechanisme en kan uiteindelijk leiden tot een preventie of effectievere behandeling van de ziekte.

Onderzoeksgroep: Limburg Clinical Research Center (LCRC) en UHasselt – Jessa Ziekenhuis
Onderzoeksteam: Prof. dr. Jean-Luc Rummens, Prof. dr. Guy Froyen, dr. Ingrid Arijs, dr. Bert Cruys, Prof. dr. Dirk Valkenborg en MSc. Bénedith Oben