Verbetering levenskwaliteit voor borstkankerpatiënten

Low-level lasertherapie verzacht nevenwerkingen van chemotherapie

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In België krijgen jaarlijks meer dan 10.000 vrouwen de diagnose van borstkanker. Er bestaan diverse behandelingen van kanker die afzonderlijk of in combinatie worden toegepast. Ongeveer 45% van deze vrouwen zal een chemotherapie dienen te ondergaan.

Neuropathie

Chemotherapie-geinduceerde neuropathie (CIPN) is een vaak voorkomende complicatie tijdens de kankerbehandeling. CIPN wordt gekenmerkt door gevoelloosheid, tintelingen en/of een brandend gevoel in de ledematen, vaak startend in de tenen en vingers. Momenteel worden de klachten vooral symptomatisch aangepakt door middel van pijnstilling en/of fysioherapie. In ernstige gevallen van CIPN, is men soms genoodzaakt om de dosis van de chemotherapie te verminderen of de behandeling tijdelijk te onderbreken, hetgeen kan leiden tot een slechtere prognose voor de patiënt.In dit project wordt de werkzaamheid van lasertherapie ter preventie van CIPN bij borstkankerpatienten bestudeerd aan de hand van klinische studies.

Haarverlies

Een andere zeer ingrijpende nevenwerking van chemotherapie is haarverlies. Dit komt in bij 65% van de patiënten voor en is afhankelijk van het type chemotherapeuticum, de dosis, de toedieningswijze en de frequentie van toediening.

Haarverlies zorgt vaak voor psychologische problemen hetgeen de levenskwaliteit aanzienlijk beinvloedt of kan soms leiden tot een weigering van de patiënt om een behandeling met chemotherapie te ondergaan. Momenteel is het gebruik van hoofdhuidkoeling de enige techniek die gebruikt wordt om het haarverlies in te perken. In dit project wordt bestudeerd of lasertherapie de haargroei na chemotherapie kan versnellen.

Nieuw Instituut LOwLIght

In november 2019 wordt het Limburgs Oncologisch Laser Instituut LOwLIght opgericht, waarin zowel UHasselt, het Jessa ziekenhuis als het Ziekenhuis Oost-Limburg betrokken partners zijn en verder onderzoek gebeurt naar het gebruik van de low-level lasertherapie binnen de ondersteunende oncologische zorg.

Onderzoeksgroep: Limburg Clinical Research Center (LCRC), UHasselt en Jessa Ziekenhuis
Onderzoeksteam: Prof. dr. Jeroen Mebis, Dr. Jolien Robijns en MSc. Joy Lodewijckx