Preventie en behandeling van radiodermatitis bij kankerpatiënten

Low-level lasertherapie verzacht nevenwerkingen van bestraling

Bij radiotherapie of bestraling wordt gebruik gemaakt van ioniserende stralen om kankercellen te doden door het beschadigen van het DNA in de kankercellen. Ongeveer de helft van alle nieuwe kankerpatiënten dient radiotherapie te ondergaan tijdens hun kankerbehandeling. Dat betekent dat in België meer dan 50.000 mensen jaarlijks behandeld worden met radiotherapie.

Radiodermatitis

Patiënten kunnen nevenwerkingen van bestraling ondervinden zoals vermoeidheid en huidreacties, ook wel bekend als radiodermatitis. Ongeveer 90-95% van de patiënten die radiotherapie ondergaan zullen een bepaalde graad van radiodermatitis ontwikkelen. Voornamelijk patiënten die bestraling ondergaan voor borst- of hoofd- en halskanker, hebben het meeste last, gaande van rode uitslag, droge huid, vochtige open wonden tot diepe zweren. Wanneer de huidreacties te ernstig worden, is men soms genoodzaakt om het bestralingsregime te veranderen of stop tezetten, hetgeen nefast is voor de kanker-

behandeling. Huidige behandelingsmethoden bestaan uit cèmes, olie, gels en wondverbanden maar deze zijn niet effectief genoeg. Daarom is het van belang om nieuwe methoden te zoeken die de behandeling van radiodermatitis verbeteren.

Low-level lasertherapie

Low-level lasertherapie (LLLT) is een niet-invasieve behandelingsmethode die gebruik maakt van infrarood licht geproduceerd door een laser met lage energie om pijn te onderdrukken en weefselherstel te bevorderen.

LLLT voor radiodermatitis

Tijdens het onderzoeksproject van dr. Jolien Robijns werd onderzocht of LLLT kan gebruikt worden om radiodermatitis te voorkomen of behandelen bij patiënten met borst- of hoofd- en halskanker. Meer dan 100 kankerpatiënten namen deel aan de studie. Er kon aangetoond worden dat LLLT de ernst van de huidreacties behoorlijk kan verminderen, resulterend in minder vochtige wonden ten gevolge van de radiotherapie.

Internationale onderscheiding

Het onderzoek van dr. Jolien Robijns werd bekroond met prijzen van de “American Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS)” en de “Belgian Society for Medical Oncology (BSMO)”.

Onderzoeksgroep: Limburg Clinical Research Center (LCRC), UHasselt en Jessa Ziekenhuis
Onderzoeksteam: Prof. dr. Jeroen Mebis en dr. Jolien Robijns