Postoperative radiotherapy in stage III non-small cell lung cancer: is a reassessment necessary in modern times?

Arts, assistent in opleiding radiotherapie-oncologie;

Een onderzoek longkanker bij niet gemetastaseerde kankers;

  • onderzoek op 150 patiënten;

Startdatum en plaats van het onderzoek: 1/8/2015, Limburgs Oncologisch centrum en UZ Leuven

Charlotte Billiet