Postoperatieve radiotherapie bij niet-kleincellige longkanker

Invloed van moderne stadiërings- en behandelingstechnieken

Bij één derde van de patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) wordt een lokaal gevorderde tumor van type III waargenomen. In deze heterogene groep van stadium III NSCLC patIënten staat de meest optimale behandelingsperiode ter discussie. Het gelijktijdig geven van chemo- en radiotherapie (chemoradiotherapie) wordt beschouwd als de standaard behandeling bij patiënten die fit genoeg zijn.

Alternatieve behandelingen

Naast chemoradiotherapie, kan inductiechemotherapie gevolgd door een operatie gehanteerd worden voor de behandeling van NSCLC. Hoewel in het verleden negatieve effecten van postoperatieve radiotherapie (PORT) gerapporteerd werden, tonen recente studies met nieuwe stadiëringstechnieken en betere bestralingstechnologieën aan dat PORT ook voordelige effecten kan hebben. Helaas blijven de overlevingskansen laag wat verdere optimalisatie van behandelingen noodzakelijk maakt.

PORT onder de loep

In dit project wordt de toepassing van PORT verder bestudeerd in 5 concrete onderzoeksvragen.

  1. Welke patiënten lopen risico op het terugkomen van de tumor? Hierbij worden een aantal risicofactoren verder bestudeerd.
  2. Is er een relatie met de dosis van de radiotherapie? Zo ja, kan de dosis lokaal verhoogd worden zonder schade aan omliggend weefsel aan te brengen.
  3. Wat is de invloed van de behandelingsduur op het resultaat? Een agressievere radiotherapie kan nodig zijn, gefractioneerd of door het verlengen van de behandelingsduur.
  4. Hoe kan de toxiciteit van de radiotherapie geëvalueerd en geminimaliseerd worden? Met de nieuwste technologieën zou de toxiciteit minimaal kunnen zijn en zou er slechts een beperkt verschil zijn tussen de longfunctie voor en na radiotherapie.
  5. Wat is het optimale bestralingvolume rekening houdend met het patroon van de wederkerende tumoren? Nieuwe richtlijnen dienen hier opgesteld te worden.

Antwoorden op deze vragen zullen leiden tot een beter begrip van de toepasbaarheid van PORT en optimalisatie van behandeling van NSCLC patiënten.

Onderzoeksgroep: LCRC, UHasselt – Jessa, Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en UZ Leuven
Onderzoeksteam: Prof. dr. Jeroen Mebis en Prof. dr. Dirk De Ruysscher