Ontwikkeling van nieuwe behandeling voor hoofd- en halskanker

Stamcellen uit de pulpa van de tand gewapend voor de strijd

Hoofd- en halskanker is de verzamelnaam voor de tumoren die ontstaan in de bovenste luchtwegen (o.a. keel-, tong-, en strottenhoofdkanker). In België worden jaarlijks meer dan 2.000 mensen getroffen door de ziekte. Deze tumoren worden meestal met radiotherapie behandeld, al dan niet in combinatie met chemotherapie. Bij een klein aantal patiënten is chirurgie de eerste behandeling.

Medische nood

Huidige behandelingen voor hoofd- en halskanker gaan vaak gepaard met zware neveneffecten. Er is bijgevolg nood aan een nieuwe aanpak waarbij enkel het tumorweefsel verwijderd wordt en het gezonde weefsel zoveel mogelijk gespaard blijft.

Celtherapie

Een beloftevolle nieuwe strategie is het gebruik van lichaamseigen cellen die “gewapend” worden met moleculen om de tumor aan te vallen. Deze celtherapieën verschillen van elkaar in de origine van de cellen alsook de manier waarop ze gewapend worden.

Stamcellen uit tanden

Prof. Ivo Lambricht en Prof. dr. Esther Wolfs gebruiken stamcellen uit de pulpa van de tand als gewapende soldaten om de tumor aan te vechten. Uit onderzoek is immers gebleken dat deze cellen actief op zoek gaan naar tumorweefsel en uitzaaiingen.

Geavanceerde technieken

Het werkingsmechanisme van de dentale pulpacellen wordt eerst uitgebreid onderzocht in het onderzoekslaboratorium. Er wordt gebruikt gemaakt van cellen die men kan laten groeien in bijzondere petrischaaltjes, zowel in twee als in drie dimensies. Na deze “in vitro” fase kan de strategie in een proefdiermodel “in vivo” getest worden. Er wordt gebruik gemaakt van een ratmodel dat een mondkanker nabootst. Geavanceerde beeldvormingstechnieken zoals PET en MR worden gebruikt om de werkzaamheid van de therapie op te volgen.

Therapie op maat

Bij latere klinische studies zullen de patiënten behandeld worden met hun eigen stamcellen. PET en MR scans zullen toelaten om te bekijken of en hoe snel de behandeling aanslaat. Dit is een mooi voorbeeld van een gepersonaliseerde behandeling.

Onderzoeksgroep: Limburg Clinical Research Center (LCRC), UHasselt en Jessa Ziekenhuis
Onderzoeksteam: Prof. dr. Ivo Lambrichts, Dr. Pascal Gervois, Prof. Dr. Jeroen Mebis, Drs Celine Erens en Prof. dr. Esther Wolfs