Het mutatieprofiel in de progressie van monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS) naar multipel myeloom (MM)

Doelstelling :

De hematologische biobank van het Jessa ziekenhuis bevat stalen van meer dan 400 patiënten gediagnosticeerd met monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS) en multipel myeloom (MM), verzameld over 20 jaar. Deze unieke collectie is voldoende uitgebreid om significant onderzoek uit te voeren naar het ziekteverloop van MGUS naar MM. Dit onderzoeksproject is midden 2016 opgestart met een systematische review (Oben et al., Clin Lymphoma Myeloma Leuk) die de bestaande maar beperkte biomerkers in de progressie van MGUS naar MM beschrijft. Op basis van deze review werden genetische mutaties geïdentificeerd als één van de meest veelbelovende biomerkers.

Vervolgens bevestigde één van onze studies reeds de kwaliteit van de biobank stalen voor mutatieanalyse met Next-Generation Sequencing (NGS) (artikel in te dienen ‘Biobanking and Biopreservation’). Bovendien werd in een pilootstudie met drie MGUS- en MM-patiënten de goede kwaliteit van de beenmerg-stalen voor betrouwbare NGS-analyse aangetoond met resultaten consistent met de literatuur. Daarnaast is er een specifieke MGUS-MM databank ontwikkeld, die het type en aantal beschikbare stalen koppelt met hun serologische data, klinische gegevens en behandelingsregimes. Na dit voorbereidend werk kan de onderzoeksgroep zich nu concentreren op het hoofddoel: identificeren van somatische mutaties in de ziekteprogressie van MGUS naar MM.

Dit project wordt uitgevoerd binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP, onderzoekssamenwerking tussen UHasselt, Jessa en ZOL), cluster Oncologie, en draagt bij tot de ambities van het LCRP, met name het uitvoeren van translationeel en patiëntgericht onderzoek voor een betere preventie, detectie, en gezondheidszorg. Bovendien wordt het onderzoek ook gestimuleerd en ondersteund door Jessa & Wetenschap. Het project is een samenwerking tussen het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (Jessa Ziekenhuis), de Klinische Biobank (Jessa Ziekenhuis) en de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim), o.l.v. Prof. Dr. Jean-Luc Rummens.

De uitgebreide aanwezige expertise maakt onze onderzoeksgroep geschikt om de somatische mutaties in de progressie van het voorstadium MGUS naar de hematologische kanker MM te onderzoeken. Promotor Prof. Dr. Jean-Luc Rummens heeft als klinisch bioloog/hematoloog uitgebreide expertise met MGUS en MM. Daarnaast wordt het project verder ondersteund door twee copromotoren: NGS expert Prof. Dr. Guy Froyen en Dr. Ingrid Arijs, genomica expert en programma-manager van LCRP-Jessa Ziekenhuis en Jessa&Wetenschap.

Verder is er extra begeleiding door bioinformaticus Dr. Bert Cruys (Jessa Ziekenhuis) en statisticus Prof. dr. Dirk Valkenborg (CenStat, UHasselt). Naast deze interne expertise, zal de internationale samenwerking met Prof. Dr. Niccolò Bolli, Professor Hematologie-Departement Oncologie (Universiteit Milaan, Italië) en gastwetenschapper aan Wellcome Trust Sanger Institute (Cambridge, Verenigd Koninkrijk) met expertise in het veld van zowel MM als NGS, de onderzoeksactiviteiten binnen onze groep verder versterken.