Nieuwe immunotherapie voor kanker krijgt Galenusprijs

Artsenkrant en de Apotheker hebben deze avond de laureaten van de Galenusprijs in de bloemetjes gezet. Het nieuwe kankergeneesmiddel dat vorige week van minister De Block terugbetaling kreeg, schoot de hoofdvogel af.

De CAR-T-behandeling is een treffend voorbeeld van volledig gepersonaliseerde geneeskunde. De T-lymfocyten van de patiënt worden hierbij in vitro genetisch aangepast, zodat ze de chimeric antigen receptor (CAR) tot expressie brengen. Als de gemodificeerde T-lymfocyten daarna via een infuus bij de patiënt worden aangebracht, binden ze zich krachtig aan een antigeen van de kwaadaardige cellen. Dit leidt tot vernietiging van het tumorweefsel.

Meer info: https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/nieuwe-immunotherapie-voor-kanker-krijgt-galenusprijs/article-normal-1470021.html