44 jaar strategie

Het Limburgs Kankerfonds werkt sinds zijn oprichting als een hefboom. Met financiële steun maakt het Fonds de financiering rond van kankeronderzoek aan Limburgse ziekenhuizen en instellingen en van heel concrete projecten die het leven van kankerpatiënten verlichten.

Het Fonds doet dat al jaren in stilte en vindt in 2016 zijn tweede adem. Met het ambitieuze ’44 jaar strategie’ wordt er bij manier van spreken een hefboom op die hefboom geplaatst: Alle 44 de Limburgse gemeenten en hun inwoners worden opgeroepen om hun steentje bij te dragen door hun deelname aan bezielende en inspirerende acties.

Het Limburgs Kankerfonds (LIKAF) past zoals gezegd het geld bij om projecten en onderzoeken mogelijk te maken die anders niet van de grond zouden geraken. ‘Closing the gap’, heet dat; vrij vertaald: ‘de ontbrekende financiering voor zijn rekening nemen’. De relatief beperkte inbreng van het LIKAF kanaliseert op die manier middelen richting kankeronderzoek.

Hefboom op de hefboom

Dat principe kan ook toegepast worden aan de inkomstenzijde. Hoe beter de fondsenwerving van het LIKAF, hoe groter de hefboomrol die het Fonds kan spelen.

Om die fondsenwerving enkele versnellingen hoger te schakelen, gaat het LIKAF de komende jaren in alle 44 Limburgse gemeenten parkeren om alle inwoners te betrekken bij de strijd tegen kanker. De beeldvorming van het LIKAF – logo, nieuwe campagne maar ook de totaal nieuwe website – is daarom opgefrist. Het Fonds gaat vanaf nu in een kleurrijke caravan de toer doen met acties en evenementen rond kunst, cultuur, sport en verenigingsleven.

Onder het luik ‘Opkomende evenementen’ hiernaast zie je wat er in je buurt te gebeuren staat.

label_matteo

bg

Participeren (draaiboek)

2016 is voor het Limburgs Kankerfonds een scharnierjaar met de start van een nieuwe, ‘provinciebrede’ campagne. Bedoeling is om alle Limburgers bij de fondsenwerving te betrekken via acties en evenementen in hun gemeente. Gemeentebesturen die interesse hebben om deel te nemen aan deze campagne kunnen hier een draaiboek met alle nodige gegevens downloaden.

pdf

Download het draaiboek (pdf)