Historiek

Het Limburgs Kankerfonds

In 1988 werd het Limburgs Kankerfonds opgericht. De bedoeling was – en is nog steeds – het bestaande kankeronderzoek in Limburg, dat in die jaren vooral gebeurde bij het Dr. Willemsinstituut, financieel te ondersteunen.

Dat was nodig omdat nationale steunfondsen Limburg niet of nauwelijks bereikten. In de periode tussen 1988 en 2002 stelde het fonds 575.000 euro ter beschikking van fundamenteel wetenschappelijke projecten en studies. Geld dat in hoofdzaak besteed werd op het vlak van borstkankeronderzoek. Deze middelen maakten het ook mogelijk dat verscheidene doctorale proefschriften financieel ondersteund werden.

De oprichting en uitbouw van het Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten in 2003 werd eveneens mogelijk gemaakt mede dankzij de financiële en materiële inbreng van het Limburgs Kankerfonds.

De laatste jaren is de focus op kankerresearch en nieuwe klinische mogelijkheden versterkt. Deze evolutie leidt tot meer en nieuwe wetenschappelijke projecten, ontwikkelingen en inzichten. Een voorbeeld daarvan is het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs, waaraan het Limburgs Kankerfonds recent nog financiële ondersteuning verleende.

Klaar voor een nieuwe toekomst

Het Limburgs Kankerfonds wil die vooruitgang op het vlak van wetenschap en onderzoek bijbenen en zoals in het verleden financiële steun blijven verlenen. Steun die vaak onmisbaar is en echt het verschil kan maken voor Limburgse research en projecten.

De ambitie is dus dezelfde, maar het Limburgs Kankerfonds niet meer. Het fonds is klaar voor een ‘doorstart’ de eerstkomende jaren met een nieuwe look, met een vernieuwd logo, website en aanwezigheid op de sociale media.

Er zullen snel nieuwe acties en activiteiten opgezet worden om fondsen in te zamelen. De werving van middelen krijgt een structurele impuls zodat het fonds zijn rol van belang kan blijven spelen.

Op de to-do-list staan alvast:

  • ‘Onderzoek chronische longaandoeningen’
  • ‘Onderzoek radiodermatitis’
  • ‘Radiotherapy in stage III non-small cell lung cancer: Is a reassessment necessary in modern times?’
  • Onderzoek naar de impact van werk op gezondheid van werknemers;
  • Farmacologische modulatie en standaardisatie van intraperitioneale chemotherapie;

Dit is uiteraard een beperkt zicht op de toekomst. De ondersteunende rol zal het Limburgs Kankerfonds nog jaren kunnen spelen. Al hopen we, samen met u, dat hier dankzij onderzoek en met onze inzet ooit een eind aan komt.